V čom sme iní

Našou prioritou je vytvoriť deťom „domáce“  prostredie, kde im pomôžeme rozvíjať sa hravou formou. Ku kvalite času stráveného v našom zariadení prispieva aj častá komunikácia s rodičmi ohľadom potrieb dieťaťa.

  • Od septembra 2014 je naše zariadenie zaradené do siete predškolských zariadení pod MŠ SR a je oficiálne materskou školou určenou pre deti vo veku od 2 – 6 rokov
  • Náš tím tvoria iba pedagógovia, ktorí sú vyškolení pre predprimárne vzdelávanie a majú prax vo svojom odbore
  • Neustále  dbáme  o vzdelávanie učiteliek, odbornosť pre nás je na prvom mieste v práci s deťmi
  • Súčasťou našej materskej školy elokované pracovisko s celoročným bazénom a saunou
  • Nízka kapacita zariadenia zabezpečuje individuálny prístup k deťom
  • Pripravujeme  predškolákov pre úspešný nástup do školy – pracovanie v samostatnej skupine s kvalitnými pomôckami a interaktívnou tabuľou,  preskúšanie školskej pripravenosti psychológom, v prípade potreby logopédom
  • Súčasťou výchovného procesu sú nielen edukačné aktivity, ale množstvo zážitkových aktivít v rámci škôlky vrátane výletov
  • Rodinná atmosféra a neustála osobná komunikácia s rodičmi sú samozrejmosťou, tak ako aj dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi a rodičmi