Čo sa naučíme

 • sociálne zručnosti
 • pesničky, hry, riekanky
 • hravým prístupom dbáme o rozvoj komunikačných schopností
 • matematické myslenie
 • hudobné cítenie
 • grafomotorika
 • rozvoj priestorového videnia
 • telesný rozvoj – plávanie, lyžovanie, korčuľovanie
 • hudobná výchova – rytmizácia
 • výtvarná výchova- práca s rozličnými materiálmi s použitím rôznych techník
 • keramika – modelovanie z hliny
 • možnosť voľby anglického krúžku
 • súčasťou edukačných pomôcok je interaktívna tabuľa, pracovné zošity, bee boot včielka a množstvo skladačiek, stavebníc, pomôcok
 • vedieme deti k osvojeniu si hygienických návykov, samostatnosti a individuálnemu rozvoju