V čom sme iní?

Našou prioritou je vytvoriť deťom „domáce“  prostredie, kde im pomôžeme rozvíjať sa hravou formou. Ku kvalite času stráveného v našom zariadení prispieva aj častá komunikácia s rodičmi ohľadom potrieb dieťaťa.

 • Sme tu najmä pre dieťa a našou najdôležitejšou úlohou je šťastie a spokojnosť dieťatka a samozrejme aj rodičov, k tomu prispieva individuálny prístup pedagógov, krásne a vždy čisté prostredie, množstvo hračiek a pomôcok, veľká záhrada, veľa ovocia a zeleniny a bohatý program škôlky
 • Náš tím tvoria iba pedagógovia, ktorí sú vyškolení pre predprimárne vzdelávanie
 • Neustále sa dbá o vzdelávanie učiteliek, ktoré síce pracujú v prostredí vytvorenom akoby s domácou atmosférou, ale odbornosť pre nás je na prvom mieste v práci s deťmi
 • Od septembra 2014 je naše zariadenie zaradené do siete predškolských zariadení pod MŠ SR
 • V roku 2018 otvoríme novú materskú školu – elokované pracovisko,    pre deti vo veku od 2 do 6 rokov s celoročným bazénom, ktorá bude súčasťou areálu škôlky, ale v osobitnej budove, priestor doplní  infra sauna, bazén, oddychová miestnosť
 • Pripravujeme  predškolákov pre úspešný nástup do školy – pracovanie v samostatnej skupine s kvalitnými pomôckami a interaktívnou tabuľou,  preskúšanie školskej pripravenosti psychológom, v prípade potreby logopédom
 • Súčasťou výchovného procesu sú nielen edukačné aktivity, ale množstvo zážitkových aktivít v rámci škôlky včetne výletov
 • Rodinná atmosféra a neustála osobná komunikácia s rodičmi sú samozrejmosťou, tak ako aj dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi a rodičmi
 • V cene školného sú všetky rozličné aktivity organizované škôlkou počas týždňa –  noc v škôlke, výlety, kvalitné pomôcky, aktivity, kultúrne predstavenia, zubným lekárom, logopédom komplexná starostlivosť o všeobecný rozvoj dieťaťa, krúžky mini gym, keramika, angličtina, tanečný
 • Zabezpečíme individuálny prístup pedagóga – malý kolektív detí rozdelený podľa veku
 • Súčasťou edukačného procesu v našej škôlke je množstvo   pomôcok, ktoré využívame počas dňa ( interaktívna tabuľa,  pracovné zošity rôzneho druhu pre všetky vekové skupiny, magnetická  tabuľa, hudobné nástroje, bee – bot včielka, interaktívne hračky, hračky na nácvik samoobslužnej činnosti, počítač… )
 • Dbáme o zdravie dieťatka, denne papáme veľa ovocia a zeleniny – pestrá strava podľa projektu “Čo jedia zdravé deti”
 • Organizujeme množstvo aktivít v priestoroch škôlky, aj s rodičmi ( tekvičkové slávnosti, besiedky, lampiónový sprievod, jarná slávnosť, DOD, karneval so šašom, ekovýchovné programy, hudobné, divadelné, žonglérske predstavenia…)
 • Medzi obľúbené aktivity patrí „Noc v škôlke“, kedy detičky ostávajú v škôlke spať, bez rodičov a strávia noc v priestoroch škôlky so zaujímavým programom..
 • Záleží nám aj na správnom fyzickom vývoji dieťaťa  -  špeciálne pomôcky pre cvičenie  na správny vývoj celého tela, cvičenie s pomôckami na ploché nohy, fitlopty, padák pri relaxácii, chôdza po nerovnom povrchu, brmbolce, paličky, šatky…
 • Do škôlky pravidelne dochádza 2 x týždenne lektor a vyučuje anglický jazyk hravou formou metodikou wattsenglish
 • Ponúkame množstvo krúžkov v rámci našej škôlky ( tenis, plávanie, lyžovanie, výtvarný krúžok – Základná umelecká škola- ateliér LADON, tanečný krúžok, keramický,  mini gym, angličtina… )
 • Vzorový jedálniček je na našej stránke FB