Čo sa všetko naučíme

V našej škôlke zažijú  drobci nielen kopec zábavy, ale strávia čas plnohodnotne a hravou formou sa oboznámia s rozmanitou škálou tém, zážitkov a dojmov. Deťom denne ponúkame rôzne aktivity, ktoré sa v pravidelných intervaloch striedajú a tým stimulujeme a motivujeme každé dieťatko k tomu, aby si vybralo činnosť ku ktorej inklinuje.

Náš deň tvorí:

  • pohybová aktivita so spievaním pesničiek, hraním hier a riekaniek. Počas tejto aktivity si precvičíme celé telo, ploché nôžky, či chrbátiky s rôznymi športovými pomôckami. ( fit lopty, brmbolce, lopty,  prekážková dráha, padák..)
  • edukačná aktivita podľa nového ŠVP- hravým prístupom dbáme o rozvoj komunikačných schopností, matematického myslenia, hudobného cítenia, grafomotoriky, rozvoj priestorového videnia, telesný rozvoj…
  • hudobná výchova ( rytmizácia ,  hra na hudobné nástroje – rumba gule, tamburína, bubienok, klavír, gitara …)
  • výtvarná výchova ( práca s rozličnými materiálmi s použitím rôznych techník, keramika,  )
  • bohatý výber krúžkov, ktoré prebiehajú počas dňa – popoludní,  v  škôlke – 2 x do týždňa angličtina s lektorom wattsenglish, keramický krúžok, výtvarný krúžok, tanečný krúžok, plavecký kurz , lyžiarsky kurz,  mini gym…
  • súčasťou edukačných pomôcok je interaktívna tabuľa, pracovné zošity, bee boot včielka a množstvo skladačiek, stavebníc, pomôcok
  • vedieme deti k osvojeniu si hygienických návykov, samostatnosti a individuálnemu rozvoju aj sociálnych zručností
IMG_0438 IMG_0539 IMG_3349  IMG_5685
IMG_5238 marec 2014 029  IMG_5159  IMG_5746  IMG_5829